- Mange minstepensjonister sliter med den daglige økonomien

Trygdeoppgjøret og pensjonistene

  Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Meninger

Ved de fire siste trygdeoppgjørene har landets pensjonister mistet kjøpekraft, og det er ingen grunn til å tro at det i år vil endre seg.

Dette skjer mens levekostnadene stadig øker (elektrisitet, eiendomsskatt, bompenger, matvarepriser etc.). Dette er også et bidrag til regjeringens forskjellspolitikk som vi er blitt godt kjent med. En konsekvens av at regjeringen har redusert statlige inntekter gjennom skattelette til de rikeste, er at det må kompenseres.

Men at landets pensjonister skal være bidragsytere i denne sammenheng er både frekt og urimelig. En skammelig behandling av norske pensjonister som i vesentlig grad bidrar sterkt i det frivillige arbeidet i landet, og som representerer betydelige besparinger.

Vi har ikke engang forhandlingsrett!! Den mistet vi samtidig med innføringen av pensjonsreformen i 2011! Nå heter det drøftingsrett, hvor våre forhandlere blir informert om regjeringens beslutning, og som i de fire siste årene har gått på bekostning av kjøpekraften!

Mange minstepensjonister sliter med den daglige økonomien, og har knapt råd til å gå på en kafé og kjøpe seg en kopp kaffe med tilbehør. EU’s fattigdomsgrense tilsvarer i dag 221 300,- norske kroner, mens norske minstepensjonister får kr 194 192,-.

Det er innlysende at dette føles urettferdig og nedverdigende når man i tillegg ser på den ofte tvilsomme offentlige pengebruken i andre sammenheng (Eks. 15 millionærdirektører i Sykehuset Innlandet med en solid lønnsvekst bl.a.). Samt andre betenkelige økonomiske disposisjoner av skattebetalernes penger.

Vårt ønske er at flere politiske partier (Pensjonistforbundet er partipolitisk nøytralt) engasjerer seg i pensjonistsituasjonen, og det er oppløftende å lese at Rødt i et debattinnlegg i OA 25. mars belyser problematikken, og er opptatt av pensjonistenes kår.