Det var dagene da hver og en av oss måtte stoppe opp

Rettsaken i tingretten på Lillehammer nærmer seg slutten.

I retten: Ansvarlig redaktør og daglig leder i Dølen, Tone Sidsel Sanden. 

Meninger

Disse to ukene i retten har gitt oss noen svar, men mest av alt har dagene vært prega av en djup sorg og en inderlig smerte.