- Husk kirkevalget!

Åpen folkekirke vil arbeide videre for at kirka skal fortsette å være et sted for alle, skriver listekandidater fra Åpen folkekirke.
Meninger

I år er det flere valg! Samtidig med kommune- og fylkestingsvalg gjennomføres det i år også valg til styringsorganer i Den norske kirke: menighetsråd og bispedømmeråd. Alle bispedømmerådene utgjør sammen kirkas øverste styringsorgan Kirkemøtet.

Hva de som blir medlemmer av bispedømmerådet mener og vil arbeide for, har derfor viktige konsekvenser også for hvordan kirka utvikler seg på nasjonalt nivå, for eksempel for hvor åpen kirka vil framstå. Hvis du er medlem av kirka og over 15 år har du stemmerett ved valget.

Vi som står bak dette leserinnlegget står på Åpen folkekirkes liste ved bispedømmerådsvalget i Hamar bispedømme. Vi vil oppfordre de som ønsker at kirka stadig kan videreutvikles som en raus folkekirke, preget av omsorg og respekt for mennesker, til å stemme på denne lista. Åpen Folkekirke ble etablert ved valget for fire år siden.

Den viktigste symbolsaken for den åpne folkekirka var da spørsmålet om også kirka skulle åpne for at par med to av samme kjønn kunne inngå ekteskap med kirkelig vigsel, slik de gjennom flere år har kunnet med borgerlig vigsel. Åpen folkekirke vant valget i 2015, og bidro til at ordningen med kirkelig vigsel også for mennesker av samme kjønn i 2017 kunne bli innført i Den norske kirke. Ved valget i år stiller det folk til valg på andre lister, som mener dette vedtaket bør gjøres om.

De som blir glad i en av samme kjønn har opp gjennom historien opplevd utestenging, mobbing og diskriminering, ja i perioder regelrett forfølgelse.

Kirkelig vigsel innebar at en diskriminering ble fjernet. Men fortsatt er det motkrefter i samfunnet vårt, og viktig både å verne om det som har blitt oppnådd og å arbeide videre for å fjerne diskriminering.

I folkekirka minnes vi stadig om håpet om en Guds kjærlighet og omsorg som både favner oss alle som vi er – og utfordrer oss alle til å leve med kjærlighet, respekt og omsorg for andre. Åpen folkekirke vil arbeide videre for at kirka skal fortsette å være et sted der både ord og praksis minner oss om dette. Åpen folkekirke trengs. Så husk kirkevalget!