Budsjett 2020 og de folkevalgte

Tillitsvalgt: - De ansatte er under press

Andrea Holmestad håper de folkevalgte holder sitt ord og styrker bemanningen innen helse

Andrea Holmestad er hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Nord-Fron kommune.  

Meninger

Kommunevalget er over og nå står budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for tur.

Det er mange nye som skal delta i arbeid med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, men også mange som har vært med på budsjett arbeid i årevis som jeg mener er godt kjent med utfordringene vi har innen pleie- og omsorgstjenestene i kommunen når det gjelder bemanning.

De folkevalgte var ute i mediene i sensommer/høst etter at Ane Dybvadskog skrev et facebookinnlegg som fikk mye oppmerksomhet, til og med nasjonalt. Hun beskrev her en arbeidsdag i demensomsorgen i Nord-Fron. Dette var ikke en uvanlig dag forteller mine medlemmer. Slik forekommer, oftere enn vi vil tro. Noen folkevalgte var ved et par anledninger ute i media og snakket om at vi ikke kan ha det slik.

Vel, slik var det og slik er det fortsatt. Ikke bare på Sundtunet, men også flere avdelinger innen pleie og omsorg. De ansatte er under press, tidvis uholdbare og travle dager for å kunne klare gjennom alle arbeidsoppgaver før dagen er slutt og ikke minst finne tid til å dokumentere alt som er gjort, som er en lovpålagt oppgave. Noen folkevalgte tok turen til Sundheim rett før valget. Håper de fikk et innblikk i hverdagen og snakket med personale, om de hadde tid. I sitt valgprogram skrev blant annet Arbeiderpartiet at de vil øke antall heltidsstillinger, styrke bemanning innen helse og omsorg.

Høyre skrev i sitt valgprogram: Styrking av kompetanse, fjerne uønskede deltidsstillinger.

Senterpartiet skrev at de ønsker gode tilbud til de som bor på institusjon, avlastning og hjelp til de som bor hjemme.

Alt de skriver i sine valgprogram er selvfølgelig det vi ansatte også ønsker. Vi håper nå at de folkevalgte, altså de som er valgt av oss innbyggere, fortsatt vil jobbe for dette.

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund håper de folkevalgte gjør gode beslutninger i årets budsjettarbeid både for de ansatte og pasientene.