Sveitstur og debattkultur

Meninger

Mandag 20. januar returnerte regionrådet og flere av næringsforeninga sine medlemmer til Gudbrandsdalen etter fire dager på tur sammen. Litt mer på fornavn, rikere på felles opplevelser og med ny giv til å kunne bidra til fellesskapet på ulike måter.

Turen har nok aldri blitt formidlet på en mer åpen måte, med løpende «reisebrev» i form av instagram- stories fra morgen til kveld på næringsforeningens instagramkonto @mingudbrandsdal. Målet var å avmystifisere en tur med lange tradisjoner, og å tenke nytt for å inkludere flere og nye målgrupper. Det var jo ingenting å skjule, det var noe å være stolt av; denne tradisjonen med at regionrådet blir med oss i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) på tur. For en unik arena å tilby våre medlemmer! Dekningen på sosiale medier førte til at flere ble nysgjerrige på turen og uttrykte interesse for å bli med ved en senere anledning. En annen næringsforening tok kontakt for å forhøre seg om hvordan vi hadde fått til denne fellesturen. Her var det muligheter for å lære og overføre til egen region, mente de.

Med økt åpenhet og synlighet øker også risikoen for å stille seg til hoggs. Etter at vi hadde kommet hjem, ble den ene artikkelen etter den andre publisert, der fortellingen til publikum spant rundt det uoriginale men ikke mindre provoserende temaet «politikere som reiser på tur for skattebetalernes penger».

Dølen sparket i gang ballet 21. januar med artikkelen «Lokale politikarar brukte 150 000 kroner på studietur. – Kan være vanskelig å måle verdien, innrømmer ordførar».
22. januar kunne GD «avsløre» at «15 personer fra Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal har vært fire dager i Alpene. I løpet av fem år har politikerne brukt 750.000 kroner på studietur til utlandet».
I kommentarfeltene var det fest blant nettrollene; få overskrifter trekker trollene fram i lyset som disse! Alle som var med på turen måtte skamme seg. Prikken over i`en i fortellingen om «the bad guyes» var helten i historien, ordføreren som ville bli hjemme «fordi han måtte jobbe».
Samme dag fulgte Dølen opp med en leder som proklamerte at det var en selvfølge for de å skrive om kommunale og regionale disponeringer. «Folk har krav på å vite hvordan offentlige midler brukes», kunne de opplyse - som om det er et kontroversielt standpunkt de trenger å ha en forsvarstale om. «Den største forståelsen for dette har politikerne selv (..) Og slik må det være, det er godt vi har politikere som er ydmyke for spørsmål og åpne for evalueringer», skrives det, med dårlig skjult henvisning til enkelte personers tilsynelatende manglende forståelse for dette.

Det er i beste fall en misforståelse og i verste fall et retorisk virkemiddel som blir brukt i en diskusjon for å tillegge meningsmotstanderen meninger h*n ikke har, for å gjøre det enklere å tilbakevise. Dette er avledende stråmannsargumentasjon, og noe en avisredaktør bør holde seg for god til å drive med.

La meg gjøre det helt klart: Diskusjon av offentlig pengebruk er en vesentlig del av medias samfunnsoppdrag, og noe som ingen bør stille eller har stilt spørsmål ved.
Det som imidlertid bør stilles ærlig spørsmål ved er i hvilken grad lokalavisene har evnet å gi et nyansert bilde av saken fra første stund, der pengebruken blir konstruktivt satt opp mot næringslivets meninger og opplevelser. Det er umulig å gjøre en saklig vurdering av pengebruk dersom ikke den blir målt opp mot nytteverdien og effekten, slik målgruppen selv opplever den.

Det skal sies at det ble publisert nyanserende oppfølgingssaker om hvorfor vi reiste på tur. De kom imidlertid tre dager senere (…), fredag kveld, etter at undertegnede forgjeves hadde forsøkt å drive folkeopplysning i kommentarfeltene med varierende hell og respons.
Jeg synes personlig at dalen ble noen hakk trangere og klammere forrige uke.

«Hvorfor bryr du deg, det er jo ikke dine medlemmer som blir kritisert, det angår jo ikke deg?».
Jo, det angår oss alle hvordan media utøver sitt mandat og påvirker vår virkelighetsoppfatning. Samfunnet har blitt stadig mer polarisert med mye «støy», og det er mer og mer utfordrende for folk å orientere seg og gjøre seg opp en nyansert mening om ulike tema.

Det er også tøft og frustrerende for folkevalgte å måtte stå i et polariserende og fordummende debattklima, noe jeg har fått økt respekt for den siste uka. Jeg skjønner godt at mange rett og slett ikke gidder. Lokalmedia bør ta en runde med seg selv og reflektere over de potensielle konsekvensene av tabloide fremstillinger av mer sammensatte saker.

Lokalavisene har en unik mulighet og et ansvar til å gi leserne økt innsikt i samfunnet de er en del av. De bør derfor tilrettelegge for et opplysende offentlig ordskifte. Det tror jeg vi alle hadde tjent på.
Økt innsikt og forståelse gir grobunn for samarbeid og utvikling på tvers av «tuene» vi sitter på her i dalen. Dette er helt avgjørende for næringsutvikling og bosetting i Gudbrandsdalen i dag og i fremtiden. Dette vil vi i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening jobbe med på ulike måter, og vi ønsker både privatpersoner og samfunnsaktører velkommen til å bidra med takhøyde, saklighet og respekt.