Meninger:

Ordførerne i Midtdalen står samlet: - Bygg ferdig E6 gjennom Gudbrandsdalen nå

Ordførerne i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel, har en klar oppfordring til samferdselsminister Knut Arild Hareide i dette leserinnlegget.

Ordførerne i Midtdalen Arne Fossmo (f.v.), Rune Støstad og Ole T. Muriteigen.   Foto: Bjørn Sletten/arkiv

Meninger

Norge er i en svært krevende situasjon. Dette påvirker oss alle.

Regjeringa har iverksatt mange gode og målretta tiltak for at landet skal komme gjennom situasjonen med koronaviruset.

I tillegg til å berøre befolkninga sterkt, er situasjonen også alvorlig for næringslivet. Bedrifter må stoppe helt opp, mange blir permittert. Dette er alvorlig for landet, for den enkelte bedrift og for de ansatte det berører.

Bruk mulighetene som finnes

Vi vil med denne henvendelsen oppfordre Samferdselsdepartementet til å bruke de mulighetene som finnes, for å sikre norske bedrifter og norske arbeidsplasser.

Vegprosjektet E6 mellom Ringebu og Otta er en slik mulighet.

Første del av denne strekninga (Frya-Sjoa) sto ferdig i 2016. Men fortsatt gjenstår fortsatt to strekninger, Frya-Elstad og Sjoa-Otta).

- Strekningen Sjoa – Otta er ferdig regulert og grunnerverv er gjennomført.

- Delstrekningen mellom Elstad - Frya mangler reguleringsplan, men kommunedelplan er godkjent.

Dette betyr at arbeidet med å ferdigstille prosjektet kan iverksettes umiddelbart dersom det bevilges penger. Aktiviteter som kan iverksettes straks er både rigging og bygging av anleggsveger.

Vi er vitne til at svært mange maskinentreprenører stopper sin virksomhet og at ansatte blir permittert. Derfor vil det være flere selskaper som står klare til å ta på seg nye oppdrag, så lenge det blir lagt opp til drift som følger gjeldende smittevernregler.

Hovedfartsåre

E6 gjennom Gudbrandsdalen er hovedfartsåre mellom Oslo og Trondheim. Prosjektet Otta-Ringebu ligger inne i NTP og det var fra Stortinget forutsatt sammenhengende utbygging. Men de to gjenværende strekningene har ligget på vent i mange år.

På bakgrunn av dette vil vi på det sterkeste oppfordre Samferdselsdepartementet om å starte opp igjen arbeidet med dette prosjektet så fort som råd. I den situasjonen Norge er i nå vil dette være et klokt motkonjunkturtiltak.

Vi må også understreke overfor statsråden at bilistene betaler bompenger for hele strekningen mellom Otta og Ringebu selv om bare halvparten er ferdig bygget.


Gudbrandsdalen, 25.3.2020

Med optimistisk hilsen fra ordførerne Arne Fossmo i Ringebu, Rune Støstad i Nord-Fron, Ole Tvete Muriteigen i Sør-Fron og Eldri Siem i Sel.