Legge ned lungesykehuset under en lungepandemi?

Lederen i Redd sykehusene i Innlandet, Mariann Isumhaugen, mener vi nå, midt i en verdensomspennende pandemi må verne om sykehussengene som finnes.
Meninger

Søndag 23. august sendte TV2-nyhetene en reportasje som dokumenterer hva som skjer når et land mangler nasjonale retningslinjer for rehabilitering etter korona. Mange pasienter lider unødig lenge, med alle konsekvenser dette får for enkeltmennesker, for samfunnet og for økonomien.

Etter Covid19 hadde kvinnen i reportasjen tilfeldigvis fått med seg at det det faktisk var hjelp å få, når både ben og helsa knelte som konsekvens av flere ukers sengeleie. Hun oppsøkte selv hjelpen, men var svært forundret over at kun velorienterte og aktive (friske nok) pasienter får nyte godt av dette knappe tilbudet.

At Norge mangler slike retningslinjer antar vi at Sykehuset Innlandet (SI) har påpekt og etterspurt både hos helseministeren, fra Helse Sør-Øst (HSØ) og i Helsedirektoratet.

Må verne om sykehussengene

En verdensomspennende pandemi pågår. Den er på vei inn i sin andre bølge, med nesten 1.000.000 døde og snart 25 millioner smittede, hovedsakelig med alvorlige lungekomplikasjoner. Også i Norge øker tallene.

Mener SI at det nettopp nå er behov for flere eller færre rehabiliteringsplasser og spesialistsenger for lungelidelser?

All logikk tilsier at akkurat må vi verne om sykehussengene, ansatte, de mange rammede pasientene og deres pårørende. I Innlandet har vi heldigvis hatt tilgang på lungespesialister i mange år; ved lungesykehuset Granheim i Gausdal.

Torsdag 27. august avholder SI et styremøte der skjebnene til dette høyst aktuelle, spesialiserte og livsnødvendige sykehuset avgjøres. Ufattelig nok ser det ut til at SI planlegger å legge ned sykehusets 25 plasser med kapasitet til hele 40 pasienter totalt. I bytte påstås det at pasientene skal få et mindre antall senger ved nedleggingstruede Lillehammer sykehus -alternativt til revmatismesykehuset.

Denne utarmingen, den logiske bristen, ufornuften og provokasjonen er åpenbar for de fleste mennesker. Innbyggerne ønsker trygghet for sin helse. Hva mener SI at innbyggerne skal ta til takke med? Er det slik at for Sykehuset Innlandet trumfer kroner og øre ethvert menneskeverd?

Er SIs viktigste oppgave nå å redde liv og helse eller å tjente penger i et innbilt «marked» der staten er eneste kjøper?


Bjørg og Anne Lise møtte opp på kommunehuset: - Anne Enger, nå vil vi ha svar!

Bjørg Haave og Anne Lise Berger møtte opp på kommunehuset for å overlevere brev og tusenvis av underskrifter til styreleder i sykehuset Innlandet.Mariann går i bresjen for ny aksjonsgruppe: Frykter at Oslo stikker av med milliarder av oppsparte midler i Sykehuset Innlandet

Aksjonen «Redd Sykehusene i Innlandet» er redd for at Helse Sør-Øst vil bruke oppsparte midler for å finansiere nye sykehus i Oslo.


Bunnløs uforstand

Aksjonsgruppen Redd Sykehusene i Innlandet ber media, innbyggere og styret i Sykehuset Innlandet om å ta aktive grep for å snu denne bunnløse uforstanden.

Innbyggere kan i offentlighetslovens navn kreve å få være med på Skype-møtet og vise protest med sitt blotte nærvær. Tilgang ber du om ved å sende en epost til kommunikasjon@sykehuset-innlandet.no. Media bør rapportere hvordan denne saken behandles av et styre der de ledelsesoppnevnte styremedlemmene sitter i klart flertall over de ansatte. Styret i Sykehuset Innlandet kan trygge innbyggerne ved å sette kjerneoppgaven først og la HSØ få regningen ved videre drift av et strengt nødvendig lungesykehus. HSØ tapper Innlandet for tre milliarder oppsparte kroner for å realisere sitt gigantsykehus i Oslo, så hvor mye mer vil Sykehuset Innlandet tillate at HSØ får ta fra Innlandets 372.000 innbyggere?

Kanskje bør hvert enkelt styremedlem spørre seg: hva er minst ansvarlig av å overlate regningen til HSØ eller å la folk dø av manglende oppfølging fordi lungesykehuset er nedlagt midt i en lungepandemi?

Aksjonsgruppen Redd Sykehusene i Innlandet ber med dette om at Granheim Lungesykehus forblir i drift som i dag for all overskuelig fremtid, og minimum så lenge pandemien pågår. Fordi pasientene trenger tilbudet -og fordi dette er kjerneoppgaven til Sykehuset Innlandet.

Mvh Styret i Redd Sykehusene i Innlandet, ved leder Mariann Isumhaugen