Burde humanistisk konfirmasjon ha et annet navn?

I et leserinnlegg i Dølen og GudbrandsdølenDagningen spør Alv Lillelien om Human-Etisk Forbund (HEF) burde skifte navn på vår humanistiske konfirmasjon, siden konfirmasjon er en århundrelang kristen overgangsrite.
Meninger

Siden 1951 har det vært arrangert borgerlig konfirmasjon i Norge, fra 1956 i regi av HEF, navnet humanistisk konfirmasjon er brukt fra 2005.

Humanistisk konfirmasjonen består av et kurs og en avsluttende seremoni, innholdet er livssyn og etikk, der vi forsøker å gi ungdom hjelp til etisk refleksjon og bevisste valg.

Lillelien har rett i at kirkelig konfirmasjon har blitt endret fra bekreftelse av dåpsløftet til forbønnshandling.

Videre har han rett i at det opprinnelige ordet «confirmare» betyr både å bekrefte og å støtte.

Vi mener dermed å ha et godt grunnlag for å kalle vårt tilbud til ungdom for konfirmasjon, da vi gjennom konfirmasjonstiden bidrar til å støtte og styrke ungdom på deres veg til voksenlivet.