Dronningsetra ved Strålvatnet er utsatt for skremselspropaganda

Skremselspropaganda om bygging av fjellhotell og masseturisme overskygger fakta og realiteter

Bilde av Flekkvantet, Strålvatnet og Strålmyra  Foto: Morten Wangen

Meninger

Om Strålmyra hadde vært den eneste myra i Skåbufjella så kunne det gått an å forstå protestene rundt bygging av den planlagte Dronningsetra.

Strålmyra skal på ingen måte bagatelliseres, men arealet av myra representerer kun en liten promille i størrelse, målt opp mot det totale myr og våtmarksområder som finnes i Skåbufjellet.

Vinsterlona og Øyangen. Det er mere eller mindre sammenhengende myr og våtmarksområde fra Oskampen til Langsua  Foto: Morten Wangen

Eksempelvis er det enorme myr og våtmarksområder på begge sider av Heimdalsvatnet som er ca. 10 km langt. Myrområdet strekker seg videre opp mot øvre Heimdalsvatnet, flybekkene, samt hele Dørådalen over til Bjøinnhølen (7-8 km). Det er store myr våtmarksområder i Vennlia opp fra Espedalen og rundt Agnsjøene og Svarttjøinnholet. Hersjømyrin/ Svartbekkmyrin naturreservat som strekker seg fra Langsudalen og helt til Jotunheimvegen har et areal på ca. 110 km2. Saken om Dronninghyttas betydning for dyrelivet er blåst fullstendig ut av proporsjoner.

I Langsudalen ligger DNT hytta Skriurusten. Her kombineres ryggsekkturisme og dyreliv. Det går merkede turstier til både Storkvelvbu, Storhøliseter og Oskampen. Fugleinteresserte forteller om like mange arter rundt Veslefjell og Svartbekkmyrin som på Fokkstugu.

Bilde av Agnsjøene tatt fra Krusgrav. Her er det store våtmarksområder med Vennlia ned til høyre og Svarttjøinholet bak til venstre.jpg  Foto: Morten Wangen

Det er videre uttrykt bekymring for elgtrekket og elgjakta. All erfaring tilsier at elgen vil fortsette i samme trekk som han har gjort i hundrevis av år, uavhengig av om Dronningsetra hadde blitt bygd eller ei. Når storvilt krysser både veg og jernbane med tilhørende støy og trafikk har jeg vanskelig for å tro at noen få ryggsekkturister skulle skremme vekk elgen fra sitt trekkmønster på Flekkmoen.

Nedre Hersjøen og Hersjømyrin naturreservat.  Foto: Morten Wangen

Angående elgjakta har DNT til sammenligning selvbetjeningshytter både i Storhøli, Langsudalen og Oskampen hvor det også jaktes. Så vidt meg bekjent har ikke fotturister representert noe stort problem for jaktlagene i disse områdene.

Når det gjelder Dronningsetra har aktivistene hatt en agenda. Og det var å få DNT til å skrinlegge prosjektet. Det har de klart. Et gammelt ordtak sier at «man kan vinne mange slag, men likevel tape krigen». Jeg slutter meg til Helge Ryberg sitt innlegg i GD den 18. nov. Dersom forvaltningen av landet til enhver tid skal styres av organisasjoner og grupper der egeninteressen er større enn interessen for hva som er mest tjenlig for fellesskapet, og nyttig og nødvendig samfunnsutvikling, bommer naturvernerne på å verne sin egen sak.