Da DNT valgte å flytte hytta, har miljøaktivistene flyttet Strålmyra tilsvarende

Morten Wangen svarer til Christian Børs Lind, rådgiver i Naturvernforbundet, datert den 26. november.
Meninger

Først en liten kommentar til Christian Børs Lind sitt innlegg i GD den 16. november. Innlegget var delvis et svar på mitt innlegg den 13. nov. i samme avis. Børs Lind tok i bruk klassiske hersketeknikker på en slik måte at vi som ble kritisert avsto fra å svare. Helge Ryberg sitt innlegg i samme avis 2 dager senere var svar nok. Herunder sitat: Naturvernere, biologer, ornitologer og mer selvutnevnte besserwissere opphøyer seg til fellesskapets profetiske overdommere og forvaltere. Naturvern trumfer snart enhver annen samfunnsnyttig interesse, demokratiske prosesser neglisjeres på vegne av gruppeinteresser og egne særinteresser. Jeg mener Ryberg sin beskrivelse stemmer godt overens med prosessen rundt Dronninghytta.

Tidligere styreleder i DNT Knut M. Ore har et innlegg i GD den 13. november med overskriften «Dronningsetra og redelighet». Her beskrives prosessen rundt Dronningsetra, konkretisert med eksempler og måten DNT er blitt motarbeidet på. Det har ikke vært redelig.

Selv om Børs Lind og hans medsammensvorne har lyktes i få skrinlagt Dronningsetra fortsetter argumentasjon på samme måte. Relevante spørsmålsstillinger som reises unngås.

Eksemplene er mange og jeg skal begrense meg til å nevne noen få.

Først en oppklaring fra innlegg i GD der Børs Lind gjør et poeng av at jeg nevnte Flekkvatnet som ligger i samme geografiske område. I følge Børs Lind skal område snevres inn til å gjelde Strålmyra. Det er helt i orden. Siden vi skal være presise så kan det være greit å opplyse om at nærmeste myr til den planlagte Dronninghytta faktisk heter Nybumyra. Ikke Strålmyra. Det fremgår av alle kart. Det underlige er at i takt med at DNT valgte å flytte Dronninghytta, har miljøaktivistene flyttet Strålmyra tilsvarende. Kart og terreng stemmer ikke. Historikken fremgår av kartet nedenfor som viser «Godkjent tomt» og «Ny tomt», samt planlagte råk markert med hhv. rød og grønn farge.

Turist-råket fra Flekkvantet over til Dronninghytta var planlagt plassert delvis i samme trase som en gammel kjerreveg og delvis på eksisterende landbruksveg inn til Strålsetra. Er det logikk i at fuglene på Stråmyra blir mere skremt av fotturister på gummisåler enn støy fra traktorer og andre landbruksmaskiner?

For noen tiår tilbake var det drift på setrene i området. Ku og geit beitet i utmarka. Delvis også tamrein (som beiter der fortsatt). Det var ysting på Vetlvass setra med eget utslag av landbruksprodukter og tilhørende turist trafikk. Nåværende eier har selv nevnt at det var opp mot 70 besøkende pr. dag. Hvis fuglene er så sky at de blir skremt bort av noen få fotturister, hvordan kunne de da tilpasse seg seterdrift med tilhørende beitedyr som vandret fritt, samt turisttrafikk til og fra Vetlvass setra? Den type spørsmålsstillinger hopper Børs Lind og hans medsammensvorne glatt over.

På Flekkmovegen er det biltrafikk ca. 200 meter fra der Dronningsetra var planlagt. Når grunneiere søkte om å få satt opp bom på Nysetervegen i april 2019 ble søknaden avslått av hensyn til allmennhetens bruk. Område skulle være for turgåing, jakt og fiske. Det gjentagende argumentet om at dette er Opplands siste villmark faller på sin egen urimelighet. Selv om en eller annen fra FM en gang skal ha uttalt det.

I mitt innlegg i Dølen den 21. november viser jeg til åpenbare faktafeil fra en av miljøaktivistene. Herunder gjentagende skremselspropaganda om fjellhotell og masseturisme. Slike «uvesentligheter» unnlater Børs Lind å kommentere.

Videre viste jeg til Langsua hvor DNT hytta Skriurustbua ligger. I Langsua har man flere tiårs erfaring med kombinasjon av fotturisme og fugleliv. Børs Lind hevder han kjenner området godt. Hvorfor kommenteres ikke den saken? Er det fordi at det viser at fotturisme og fugleliv faktisk lar seg kombinere? At det ikke passet ikke inn i en argumentasjon der eneste agendaen var å få skrinlagt plan om Dronningsetra, - koste hva det det koste vil?

Man skal være klar over at måten Børs Lind og hans medsammensvorne har gått fram på i denne saken også har en annen bakside. Lokale initiativ for utvikling og næring står i fare for å kveles allerede i oppstarten. Om eksempelvis neste generasjon skulle ønske å gjenoppta seterdriften på Vetlvass setra, så kan de etter denne prosessen bare glemme det. Det er ikke uten grunn Ordføreren i Nord Fron sier han håper han slipper å oppleve slike prosesser en gang til.

Ved å få belyst ulike sider av en sak, basert på fakta og realiteter, kan man derimot oppnå gode resultat. Slik har det ikke vært i forbindelse med Dronningsetra. Å gjenta skremselspropaganda om masseturisme og fjellhotell er lite konstruktivt.

På hjemmesiden til Naturvernforbundet vises det til landsstyremøte som var samlet digitalt 21.-22. november. Pkt. 8 og 9 i programmet gjelder organisasjonskultur og opprettelse av Etisk utvalg. Det var kanskje på høy tid.