- Gjennom koronapandemien har helsesamarbeidet sørover styrket seg ytterligere.

Rune Støstad og Ole T. Muriteigen svarer på kritikken retta mot Lillehammer-samarbeid om legevakt i dette leserinnlegget

Illustrasjonsbilde av Vinstra legekontor.   Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Meninger

Atle Bråtet og Senterpartiet i Sel kommune har synspunkt på legevakttilbudet i fronskommunene. Det er lov. Det er også lov å mene at et eventuelt utvidet samarbeid med Lillehammer for fronskommunene er direkte distriktsfiendtlig, og at det er faktafeil i beslutningsgrunnlagene.


Om Ap mener alvor med distriktspolitikken sin, må Fron orientere helsesamarbeidet nordover

Atle Bråtet fra Sel mener det er faktafeil i saksutredninga og arbeidsutvalgets konklusjon, når det gjelder framtida til Fronsvakta:


Likevel må vi innrømme at vi akkurat nå er usikre på om vi skal tolke leserbrevet som en lett irettesettelse eller som en invitasjon fra Sel kommune til å delta i legevaktsamarbeidet i Nord-Gudbrandsdalen og lokalmedisinsk senter. Muligheten er godt kjent for oss, og for fagfolkene som har utredet. Vi vil også forsikre våre innbyggere om at dersom det er faktafeil i beslutningsgrunnlagene, vil det vil bli sett på i den bredere utredningen begge kommunestyrene har bedt om.

Ber om breiere utredning av om Fronsvakta kan bestå

Nord-Fron kommunestyre vil ha en breiere utredning enn arbeidsgruppa som har vurdert framtida til legevaktordninga Fronsvakta.35 år gammel tok Bente livet sitt. Storesøster Anette vil alltid lure på hvorfor

For snart to år sida valgte lillesøsteren å ta sitt eget liv. Hvordan leve videre med en slik sorg?


-Beredskap og folks trygghet kommer først

I rundt 20 år har Fronsvakta vært et svært godt tilbud for våre innbyggere. I 2014 klarte vi ikke å opprettholde Fronsvakta hele døgnet. Det er riktig som Bråtet skriver at det da var delte meninger om vegvalg, men begge kommunestyrene vedtok å slutte seg til Lillehammer interkommunale legevakt på natt. Ordningen har fungert godt, og helsesamarbeidet med Lillehammer – der vi også har et av landets beste sykehus – er styrket. Gjennom koronapandemien har helsesamarbeidet sørover styrket seg ytterligere.

Beredskap og folks trygghet kommer først når vi nå vurderer legevakt framover. Akuttmedisinforskriften setter strenge krav til tjenesten og til at kommunene må ha døgnbemannet legevakt, samarbeide med regionale helseforetak for å samordne kommunikasjonen mellom legevakt, AMK-sentralene og øvrige akuttmedisinske tjenester. Den døgnbemannede telefonkommunikasjonen vår er organisert under legevakt på Lillehammer.

Fordi det er vanskelig å rekruttere leger til en så stor vaktbelastning, og fordi stor vaktbelastning på kveldstid kan går utover bemanning og tjenestekvalitet på dagtid, har en felles arbeidsgruppe med fagfolk utredet fremtidig legevakt. Det er et arbeid vi har tillit til.

-Naturlig for oss å videreutvikle det gode samarbeidet vi har hatt med Lillehammer

Fordi Fronsvakta er viktig for våre innbyggere og gjester i fjellet har vi politisk bedt om en bredere utredning. Må vi konkludere med at vi ikke klarer å videføre Fronsvakta er det naturlig for oss å videreutvikle det gode samarbeidet vi har hatt med Lillehammer gjennom seks år.

Lillehammer ligger i akseptabel dagpendleravstand for fronskommunene, og Lillehammer og Midt-Gudbrandsdal er en felles bo- og arbeidsregion. Derfor er videreutvikling av Lillehammer sykehus og samarbeid om legevakt i Midt- og Sør-Gudbrandsdalen også med på å sikre kompetansearbeidsplasser i vår region.

Tek heim kostbart tilbod frå Lillehammer

Kommunale døgnplassar for øyeblikkeleg hjelp (KAD) kostar over 1,8 millionar kroner i året, men har stått mest ubrukt. Midtdalskommunane skal bruke 2020 på å finne ei betre løysing.


Unødvendig å nevne, men vi minner gjerne om at vi alltid vil stille opp for næringsliv, arbeidsplasser og offentlig tjenestetilbud i Gudbrandsdalen. Det at vi sto på barrikadene sammen med andre kommuner i Gudbrandsdalen om å beholde skattekontoret og Nortura på Otta kan være gode eksempler på det.

Behovet for kommunesamarbeid øker. Vi har gode og mangeårige erfaringer med det i Midt-Gudbrandsdalen, og håper på fortsatt godt og konstruktivt samarbeid også med andre kommuner i Gudbrandsdalen.

Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron

Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron