Døgntilbudet må opprettholdes: - Å legge ned Kringsjåtunet nå er både meningsløst og veldig feil tidspunkt

Gudbrandsdalstinget vil på det sterkeste advare mot å legge ned døgntilbudet ved Kringsjåtunet.

  Foto: Skjermdump google maps

Meninger

I våre 12 kommuner merker vi at stadig flere unge sliter med psykiske lidelser. Både ungdommer selv og foreldre forteller at døgntilbudet ved Kringsjåtunet har reddet liv. Derfor er det svært uheldig at døgntilbud legges ned.

Sykehuset Innlandet argumenterer med at nyere og mer effektive behandlingsmetoder gir et mindre behov for døgnplasser. Vi stiller oss uforstående til dette. Nye tiltak som ambulante team og hjemmebesøk er gode supplement, men kan aldri helt erstatte de gode døgntilbudene vi har.

Dessuten vil en nedleggelse etter all sannsynlighet gjøre at vi som kommuner får større ansvar.

Det er verken kompetanse eller ressurser i kommunene til å overta dette i dag.

Kringsjåtunet har eksistert siden 1994. Siden da har institusjonen vært svært velfungerende, og har aldri hatt problemer med å rekruttere gode fagfolk. Gjennom en egen skolevdeling har ungdom i døgnbehandling også hatt et godt skoletilbud. Dette skoletilbudet er unikt i nasjonal sammenheng, og har vært viktig for ungdommen som har fått det. Ved Kringsjåtunet er fagpersonene tett på ungdommen i alle de vanskelige situasjonene som kan oppstå gjennom hele døgnet. Det gir en unik mulighet til å forstå kompleksiteten i utfordringene og oppnå tillit hos ungdommen og deres pårørende, noe som gir helt andre muligheter til å finne gode tilnærminger til å hjelpe.

Psykiske lidelser er blant vår tids største helseutfordringer. Både de menneskelige omkostningene og de økonomiske kostnadene for samfunnet er enorme. Da trenger vi flere, ikke færre døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien. Med koronaepidemien ser vi at at mange lever i ensomhet og isolasjon. Flere unge har måtte satt livet sitt på vent i 2020. Situasjonen ser ut til å vedvare. Det gir økt behov for et styrka psykisk helsevern. Å legge ned Kringsjåtunet nå er både meningsløst og veldig feil tidspunkt. Vi må bygge videre på de kompetansemiljøene vi har, ikke bygge de ned.

Det kan på ingen måte forsvares at Helseforetaket nå vurderer å legge ned tilbudet på Kringsjåtunet, og bedriftsøkonomiske hensyn kan ikke være utslagsgivende. Gudbrandsdalstinget mener at døgntilbudet ved Kringsjåtunet i Lillehammer må opprettholdes og styrkes, ikke legges ned.