Svarer Carl I. Hagen: - Jeg skulle virkelig ønske han holdt seg for god til å spille på det grumset som bringer frem mobberen i folk

Vi trenger ærlige politikere.

Stortingskandidat i Oppland for Miljøpartiet de Grønne Karina Ødegåd.  Foto: Jon Lurås

Meninger

Dette er et tilsvar på debattinnlegg fra Carl I Hagen.

Carl Ivar Hagen skriver et innlegg i Dølen 20. august der han spør " - Hvorfor lyver klimahysterikerne det norske folk i ansiktet?". Videre hevder han at de som forholder seg til FNs klimapanel er klimareligiøse, og at de er helt på jordet.

Hagen bidrar gjennom sine karakteriseringer av andre til en uheldig polarisering og forslumming av debattklimaet. Han gir også energi og næring til hets vi ser i kommentarfeltene på sosiale medier. Hets vår ungdom møter hver dag når de tør å mene noe eller ytre seg. Dette er ikke greit! Uansett hva man måtte mene om klimaspørsmålet, så er Hagens retorikk uredelig, fordummende og reelt sett stygg. Jeg skulle virkelig ønske at en person med den erfaring Hagen har, holdt seg for god til å spille på det grumset som bringer frem mobberen i folk.

Men kanskje har Hagen skjønt at dette er eneste måten han kan nå frem med sitt budskap på. For faglig sett holder påstandene hans ikke mål. Han ser ut til selv å være der han mener undertegnede er: på jordet....

Så skal jeg være storsinnet nok å gi Hagen rett i at dersom Norge er det eneste landet som kutter klimagassutslipp, så har det svært liten betydning at 0,07 % av verdens befolkning reduserer sine 0,13 % av verdens utslipp. Men les disse tallene én gang til. Vi slipper ut en større andel av verdens utslipp, enn den andel vi er av verdens befolkning. Vi slipper altså ut nesten dobbelt så mye, som gjennomsnittet i verden per person. Mener Hagen at vi nordmenn er en elite, og at vi har mer rett til å forurense enn svensker og italienere? En slik holdning skaper ikke akkurat en god basis for forhandlinger med andre land.

Så Hagen tar feil, når han sier at dette handler om at Norge skal være først. Dette handler om at vi skal ta vår rettferdige del. Så skal vi selvsagt jobbe på for at alle andre også tar sin.

Hagen prøver seg videre på å uttale seg om klimapanelets arbeid. Her har han gått glipp av et viktig poeng: Klimapanelets gjennomgang av eksisterende klimaforskning viser at når man går gjennom historiske klimadata og tester klimamodellene mot disse, så viser de at det er overveiende sannsynlig at menneskelige utslipp og aktivitet er en svært viktig faktor til klimaendringer som vi ser allerede i dag. Vi snakker da ikke om frem i tid, men idag. Altså nå. I klartekst: menneskelig aktivitet påvirker nå klimaet. Så han kan stille så mange spørsmål han vil til klimapanelets fremskrivninger. Vi snakker nå om klimaendringer som allerede er her.

Og egentlig så er det ikke så rart at vår aktivitet påvirker klimaet. Fordi vi er blitt svært mange mennesker, og globalt sett er 3/4 av jordens landareal bearbeidet eller endret av mennesker. Vår aktivitet har ført til at innholdet av CO2 i atmosfæren er høyere enn på millioner av år, og mengden øker i et tempo vi aldri tidligere har sett. Vi kan også måle at havene er blitt surere på grunn av dette. I tillegg ser vi tilsvarende økninger i utslipp av andre klimagasser, slik som lystgass og metan. Så dette handler faktisk ikke bare om den "livgivende gassen CO2", slik Hagen påstår. Dette handler om et svært sammensatt og stort system der vi mennesker endrer balansepunktet. Det får konsekvenser, som vi nok bør forholde oss til, dersom vi skal kunne ta vare på folk flest.

Hagen sier han koser seg som "gutten i eventyret om Keiserens Nye Klær, som sa at Keiseren var naken". Problemet er at her er det nok Hagen som er keiseren. Men om Hagen ønsker å sprade naken rundt, så skal ha få lov til det for min del. Den gode nyheten er at vi har fremdeles muligheter til å justere kurs. Derfor er klima en viktig sak både i denne valgkampen og i årene som kommer.

Vi skal både jobbe for å bedre matsikkerheten vår, vi skal jobbe videre med flomssikring og rassikring. Vi skal jobbe med beredskap, ta vare på sårbar natur, reformere landbrukset vårt, slik at det blir mer attraktivt med stølsdrift og slik at små og mellomstore bruk skal få bedre kår. Vi skal redusere utslippene våre, og innføre en klimabelønningsordning som gjør at mange ute i distrikta kommer bedre ut, og vi skal skape nye arbeidsplasser ved å flytte innovasjonsmidler og investeringsmidler vekk fra fossile næringer og til blant annet bionæringer i Innlandet og Gudbrandsdalen. Og fordi vi kan innta en aktiv rolle, så vil vi også bedre konkurransekraften vår. Steinalderen ble ikke slutt fordi vi gikk tom for stein. Å si ja til fremtiden, betyr også å akseptere fortid som fortid. Vi i MDG tør der andre nøler. Vi har visjonene. Og vi har handlekraften.

Karina Ødegård

Stortingskandidat i Oppland for Miljøpartiet de Grønne.


Siste partimåling for Oppland: Sp mister terreng, mens Ap går fram: - Vi har fortsatt ambisjoner

Senterpartiet går kraftig tilbake på siste partimåling. Både Ap og Høyre øker i oppslutning.KrFs førstekandidat på Nord-Fron-besøk

KrF sin 1. kandidat i Hedmark og Oppland valkrets, Charlotte Veland Hoven, var nyleg på besøk i Nord-Fron kommune.Velforeninga med konstruktive innspill i beitekonflikt:

Tar sterk avstand fra mishandling av dyr og holdninger som bidrar til konflikt: - Mørke skyer over idyllen på Kvamsfjellet

Styremedlem i vellet ønsker ikke å utfordre beiteretten, men vil bidra til å opprettholde et positivt omdømme.Mener hyttebygging på seterstuler og flere helårsboliger fører til økt fare for konflikt: - Vi føler vi ikke blir hørt

De som representerte landbruksnæringa på dialogmøtet mandag, fortalte om innspill og henvendelser sendt til kommunen, som de mener ikke blir tatt på alvor.