- Slipp oss til! Vi kan veldig mye, og vi kan lære enda mer

Om en drøy måned er den europeiske dagen for helsefagarbeidere.

Yvonne Sanden Tande er helsefagarbeider i Nord-Fron kommune.  Foto: Guro Vollen

Meninger

Dessverre er det slik at vilkårene til mine «kolleger» ikke alltid er av det beste slaget. I tillegg til at vi nesten aldri blir tilbydd en stilling vi kan leve av, så opplever veldig mange helsefagarbeidere ofte at kompetansen ikke blir verdsatt, og at oppgaver vi helt fint kunne utført blir definert som oppgaver vi ikke har lov til å gjøre. Det er ikke lovverket vårt som definerer det, det er dessverre heller mangel på kunnskap og mangel på vilje til å se at vi som helsefagarbeidere er gode fagfolk, og at vi med god og riktig opplæring kan gjøre MYE mer enn man skulle tro.

Vi har et profesjonsnøytralt lovverk i Norge. Det betyr at virksomhetene på mange områder kan bestemme hvem som skal gjøre hvilke oppgaver. Det er både positivt og negativt. Positivt på den måten at har du en arbeidsgiver som ser ditt potensiale, så får du lov til å utføre det man i daglig tale kaller «sykepleieoppgaver» og kan i enda større grad både gi helhetlig omsorg og pleie, samt at man tar brodden av stresset når man ikke alltid «må vente på en sykepleier». Negativt i den forstand at skifter du jobb til en annen kommune, eller kanskje bare annen avdeling i samme kommune så får du plutselig ikke lov til å utføre oppgaver du både er opplært til, og trent i å gjøre, med begrunnelsen «du er bare helsefagarbeider, du har ikke lov»

Det er kjempeviktig å gi god og riktig opplæring, og sørge for faglig forsvarlighet. Det er arbeidsgivers ansvar. Faglig forsvarlighet er det viktigste kravet i lovverket, og som helsefagarbeider kan jeg med opplæring for eksempel; gjøre grunnleggende medikamenthåndtering, kateterisering, skylling av perifert venekateter, gi ernæring gjennom PEG-sonde, måle EKG, utføre prosedyrer for observasjon og justering av medikamenter pluss mye mer.

Hun mener at å slippe til helsefagarbeiderne vil g endra bedre flyt i arbeidshverdagen for både de ansatte og pasientene.  Foto: Privat

Mamma har alltid vært Helle sitt store forbilde, og et levende leksikon - så ble hun sjuk

Da Helle sin mor fikk påvist vaskulær demens, ble «Pårørendeskolen» et viktig ledd til kunnskap, forståelse og aksept.


Det er uten tvil sykepleiemangel, og det ropes høyt om det fra mange hold. MEN mye av dette kan løses ved at oppgaver fordeles annerledes, og i mange tilfeller overføres til helsefagarbeidere. Det kan også løses ved at helsefagarbeidere får mulighet til å ta relevante videreutdanninger på fagskolenivå. fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanningen som spesialiserer deg innenfor en rekke fagområder. Vi trenger også å få gjøre oppgaver regelmessig slik at vi blir skikkelig gode på det, det fordrer at arbeidsgivere både motiverer og legger til rette for, og ikke minst til slutt utnytter den kompetansen de til enhver tid har sin arbeidstokk.

Jeg skriver ikke dette fordi vi skal overta høgskoleutdannet personell sine arbeidsoppgaver, men for at det på de fleste arbeidsplasser innen helse ville gitt endra bedre flyt i arbeidshverdagen både for oss som jobber der, men ikke minst for de brukerne og pasientene vi tross alt er der for.

Jeg er så heldig at jeg snart er ferdig med fagskoleutdanning i «kreftomsorg og lindrende pleie», og ettersom jeg nå jobber med demens, så har jeg kastet meg på «videreutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri». Dette er ikke for at jeg skal få høyere lønn eller status, men fordi jeg brenner for mine pasienter, og jeg ønsker å ha kunnskapen som skal til for å bli en bedre fagperson for disse.

Slipp oss til! Vi kan veldig mye, og vi kan lære enda mer om vi får god og riktig opplæring og mulighet til OFTE å utføre de oppgavene som trengs. Gi oss muligheter for videreutdanning som er relevant for det arbeidet vi har, og bruk vår kompetanse fornuftig i etterkant.

Når alt dette er sagt, så er det slik i helsesektoren at uavhengig om vi er helsefagarbeidere, personell med høgskoleutdanning eller en ufaglært tilkallingsvikar så må vi alle samarbeide og utføre de oppgaver som til enhver tid må gjøres. Både de rutinemessige, men også de som plutselig oppstår når man jobber med mennesker. Vi er et lag, ikke motstandere.

Yvonne Sanden Tande, helsefagarbeider i Nord Fron.


Færre innbyggjarar og fleire eldre:

Kun 12 av 103 sjukepleiarar i Midtdalen er under 30 år: - Det kjem til å bli ei utfordring å ha nok hender i framtida

Medan folketalet er forventa å gå ned i midtdalskommunane dei neste tiåra, vil andelen 80 år og eldre meir enn fordobla seg.Slik mottok politikerne Per Henry sitt forslag om å innføre heltidskultur: - Jeg kommer til å følge opp

Sjølve jobben gjenstår, men nå mener han kommunen er på rett spor.Rolf og Paula først ut på den nye taxisykkelen: - Folk har sittet ensomt og alene lenge nok nå

Sør-Fron kommune har gått til innkjøp av Triobike taxisykkel, og den slo godt an blant beboerne.FN-soldat, hvalfanger, anleggsarbeider og fotballspiller. Nå ønsker Kolbjørn (83) å hoppe i fallskjerm

Kvamværen Kolbjørn Berge rundet nylig 83 år. Når han fyller 85, ønsker han seg fallskjermhopping i gave av familien.Her har deltidskrisa i helsesektoren slått rot - Beate (40) har brukt over 20 år på å sikre seg 75 prosent stilling

Leder i Fagforbundet Ringebu, Christiane Weldingh, sier at 36 prosent av deres medlemmer ønsker seg større stillinger.Manko på langt flere sykepleiere i år enn i fjor: - Vi har blitt en mangelvare

I fjor mangla det 225 sykepleiere. I år er tallet vesentlig høyere.