Folkeavstemming om Innlandet: - Fordi alt blir ikke bedre av å bli større

Den nye regjeringa har åpnet for å løse opp tvangssammenslåtte kommuner og fylker.

Pål-Arne Oulie, Fylkestingsrepresentant Innlandet (SP) 

Meninger

Oppland og Hedmark ble slått sammen med tvang av den blå regjeringa og fylkestinget har derfor åpnet for folkeavstemming om Innlandet skal videreføres eller om Oppland og Hedmark skal få gjenoppstå - på samme måte som at Viken nå blir til Akershus, Østfold og Buskerud.

Det er hevdet at et reetablert Oppland vil få presset økonomi, men virkeligheten er at Innlandet har en mer presset økonomi enn det Oppland fylke hadde. Å bli større har ikke bare fordeler, det kan også gi stordriftsulemper.

Kostnadene med selve gjenopprettinga av fylker har regjeringa Støre tatt på seg å dekke. Fylkeshuset på Lillehammer er beholdt og bygget er velholdt, i motsetning til fylkeshuset på Hamar som må oppgraderes for 350 millioner kroner. Oppland fylke har dessuten betydelige kraftinntekter, mens tidligere Hedmark fylkeskommune overførte halvparten av sine framtidige kraftinntekter til kommunene rett før tvangssammenslåinga med Oppland.

Hedmark har dessuten flere hundre millioner mer i etterslep på fylkesveier. Oppland vil derfor ha økonomiske fordeler av å ikke måtte betale for kostnader i Hedmark, gjennom å være en del av Innlandet fylkeskommune.

Det er heller ingenting som tilsier at "utkantene" skulle få dårligere kår om Oppland og Hedmark gjenoppstår – tvert imot. Hamar blir derimot mer "utkant" ved en oppdeling, og vil ikke lenger få tilført så mange arbeidsplasser og funksjoner fra Oppland.

Noen hevder at Oppland og Hedmark blir små fylker. Hvis oppløsing av Finnmark-Troms og Viken går som forutsatt, vil Oppland det sjuende største av totalt 15 fylker. Oppland og Hedmark er til sammen dobbelt så stort som det omtalte «monsterfylket Viken» og større enn hele Danmark, landet som har begynt å splitte opp igjen sine stor-kommuner.

For alt blir ikke bedre av å bli større, har danskene erfart. Faktisk kan det motsatte være tilfellet. Ting kan også bli for stort, og i store systemer blir menneskene små. Oversiktlige forhold, med politikere som kjenner området de er valgt fra, og kort vei mellom politikere og de som har valgt dem har også en verdi. Nå kan du få være med på avgjørelsen ved å stemme mellom 10. og 17. februar.


Pål-Arne Oulie

Fylkestingsrepresentant Innlandet