En gjennomsnittlig bilist betalte omtrent 4500-5000 mer for bensin og diesel i 2022, enn året før.

En økning på mellom 30-40 %, og noe som kommer på toppen av dyr strøm, økte matvarepriser og stigende rente. I følge SSB har prisene holdt seg på samme nivå også i 2023, altså en snittpris på om lag 22 kr.

Det er mange faktorer som påvirker hva endelig pumpepris blir, og politikere kan ikke detaljstyre prisene, men er det noe vi på Stortinget kan gjøre så er det å justere avgiftene. Frp har foreslått å redusere drivstoffavgiftene, men blir stående alene.

SP derimot gjentar ofte, både i debatter i Stortinget, men også til media, at de har redusert drivstoffavgiftene. Senest ute var statsråd for høyere utdanning og forskning, Sandra Borch, som til TV2-programmet «Broom» sa at SP har redusert drivstoffavgiftene. Men stemmer dette da, Sandra?

Våren 2021 drev SP valgkamp på reduserte drivstoffavgifter. Da var gjennomsnittsprisen 16,52 kr og 15,51 kr for bensin og diesel, mens i fjor var snittprisen på rekordhøye hhv 21,78 kr og 21,72 kr, og altså ca tilsvarende for 2023.

Senterpartiet har i en slik situasjon altså valgt å øke avgiftene!

De har helt rett i at de har kuttet veibruksavgiften på bensin og diesel. Men pumpeprisen styres av mer enn den ene avgiften. Det SP og Sandra unnlater å nevne er at CO2-avgiften er økt mye mer, slik at de totale bensinavgiftene har økt fra 6,38 kr i 2021 til 6,91 kr nå i 2023, og neste år skal de øke ytterligere til 7,34 kr. Man kan ikke bare telle med de avgiftene man selv vil. Pumpeprisen styres nemlig av flere grep Sp og regjeringen gjør. Husk, det er summen på kassalappen som teller for folk!

Vi står dessverre fortsatt i en ekstraordinær situasjon med ekstreme priser, og halvparten av landene i Europa har valgt å møte denne med å redusere drivstoffavgiftene. Til og med den tyske regjeringen valgte i fjor å redusere drivstoffavgiftene, med miljøpartiet De Grønne!

Det er mye jeg ikke så for meg skulle skje med denne regjeringen, men at bilistene ville vært bedre stilt om vi hadde et tysk miljøparti til å styre fremfor Senterpartiet, det hadde jeg ikke helt sett for meg.