Prosjektet går ut 2024. Dette er ikkje ei lovpålagt stilling. Nord-Fron Krf meiner denne stillinga må vidareførast.

Det er i dag mange ulike familikonstellasjonar, også i Nord-Fron. Barn vel ikkje foreldre eller annan omsorgsperson.  Det å bli foreldre kan også vera krevande, ein ny person inn i familien med sine ulike behov. Eigne forventingar til det å bli foreldre, treng ikkje slå til.  Da kan det vera nyttig å ha ein utanforståande å prate med.

Barne- og familierettleiaren arrangerer også kurs for foreldre, i samarbeid med tilsvarande i Sør-Fron og Ringebu.  Dette er tiltak, som vil kome foreldre og barn til gode og vera med å utruste familien til ein best mogleg oppvekst for barna.  Stadig fleire barn og unge har også to heimar, så det å ha ein å prate med på eit lågterskelnivå vil vera nyttig.  Dette er ei god investering i barn og unge, som vil koma den enkelte til gode gjennom heile livet.

Det er også ei god investering for kommunen, som ved å utruste barn og unge best mogleg, vil gi gode og samfunnsnyttige borgarar.  Så ein god barndom varer heile livet, både for den enkelte og samfunnet rundt.