Flere ganger under debatten sa dere «Vi er enige om dette også vi». Bra dere er stolte over hva dere har oppnådd. Alle har fått med seg at Muriteigen sitt hjertebarn har vært Sørheim.

Det har blitt bra. Men dere sier dere mangler folk!

For at dere skal få folk til bygda må Sør-Fron tørre å skille seg ut.

Være det lille ekstra!

Hvordan kan vi få til dette?

Vi må selge hele pakken.

En skole med nærhet til idrett og befolkningen. Idrettslag som legger til rette for aktivitet rett utenfor klasserommet.

Sanitetskvinner som tar strikkekafeen sin i kantina på skolen. Et bibliotek som lever der ungene er. Noen kan spille fotball og noen kan lese.

Garderober som kan brukes både på treninger og under gymtimene. Møteplasser som skaper samhold og aktivitet både for store og små.

Vi må arbeide for å bli en samlet kommune. Harpefoss vs. Hundorp, maktkampen må ta slutt. Det går ut over barna. Vi er for få som vi er.

Lokale næringslivsfolk har allerede forsvunnet til nabokommuner fordi det går for sent.

Tilrettelegg for boligtomter folk vi ha. Ikke så små tomter at folk velger en annen kommune.

La oss være rause mot de som ønsker å satse i vår kommune. De skaper vekst både i befolkningen og næringslivet.

Slipp frem de bak dere på listen, mange gode kandidater på begge sider som hadde gjort valget for folket på Sør-Fron mye enklere.

Vi må løfte hodet og gjøre Sør-Fron til en attraktiv bokommune, lytte til de unge og tørre å satse på fremtiden og ikke dvele ved “slik har det vore i alle år”!