Dette har gripe inn i liva våre på ein djuptgåande måte