- Heile landet må ha lik tilgang til kapital og like moglegheiter