- Hvis flere reisende velger tog i stedet for personbil, blir det færre utslipp, mindre kø og bedre trafikksikkerhet på veiene