- Kan kommunene være tjent med interkommunalt samarbeid i skolesektoren