Meninger: - Nå må noe skje så personer med demens og deres pårørende får den hjelpen de trenger!

foto