Det vil si å redusere antall mannskap fra 8 til 6 personer, med kun en lett brannbil og legge stasjonen under Vinstra brannstasjon der også garderobene vil ligge.

Dette er etter Sør-Fron Arbeiderparti sitt syn helt uaktuelt, vi skal fortsatt ha en egen brannstasjon i Sør-Fron kommune.

Sør-Fron brannstasjon har i dag en mannskapsbil, en fremskutt enhet og utenfor brann eget spesialfelt på overflateredning, HLR (hjertestarter), tunnel, restverdiredning (RVR), dyreredning, oljevern og jording jernbane.

Stasjonen har egen utkjøring til E6 med en spesialutstyrt bil for redning i tunnel.

Siden vi ikke har sykebil plassert i Sør-Fron, er vårt brann- og redningsmannskap ofte først på plass ved ulykker eller andre akutte hendelser. For å opprettholde denne beredskapen er det veldig viktig å ha en egen brannstasjon med godt kvalifisert personell.

I beredskapsanalysen som er utarbeidet står det at MGB bør gjennom rekruttering, øke antall mannskaper per stasjon til 12 personer, dette for å sikre tilstrekkelig oppmøte, da blir det helt feil og reduserer antallet ned til 6.

Sør-Fron Arbeiderparti vil renovere og bygge på Sør-Fron brannstasjon, slik at de ansatte får verdige arbeidsforhold, og at kravene til dagens lovverk blir fulgt i henhold til garderobe, garasje, lager og oppholdsrom.