For godstrafikken betyr det at man må kjøre Rørosbanen. Her er kapasiteten begrenset både på toglengde og det faktum at BaneNor fortsatt har stasjoner som må betjenes mellom Røros og Støren.

Når først ting har gått galt bør man vurdere å tenke litt lengre – kan man finne en midlertidig løsning som spesielt godsselskapene kan leve og overleve med. Bør man bytte ut både jernbane og vegbru? Den forrige jernbanebrua var nesten 70 år når den vart innhenta av utviklingen, større og tyngre tog gjorde at den ikke holdt mål – i tillegg til elektrifiseringen av Dovrebanen. På mange måter er vi ved ett slikt skille nå også, godsselskapene ønsker å kjøre lengre og tyngre tog – helst med ett bredere profil for å kunne fange opp de nye modulvogntogene– da vil dagens Randklev bru bli en av flaskehalsene for effektiv og moderne godstrafikk. I dag er «Nybrua» nesten 70 år, like gammel som da gammel brua ble utfaset. Vegbrua er nesten 130 år. Så at disse bruene har kommet til skjels år og alder er det ingen tvil om.

Man bør får en vegbru hvor det er mulighet for biler å møtes, og at man kan gå trygt på egen gangveg. Jeg mener at det er nye bruer man bør satse på. Alt annet vil være borkasta penger. Om en liten måned nå åpner en ny og moderne bru på Minnesund – resten av Dovrebanen bør fornyes for å møte den standarden.

For persontrafikken må BaneNor komme med en justert rute plan som kan ta høyde for at kan man benytte Ringebu som base for skytteltrafikk til Fåvang for utveksling av de reisende.

Ringebu har en flott skysstasjon med en kafe, nærhet til sentrum med mange fine kafeer, butikker om det skulle være behov i den periode man benytter buss.

Jeg ser det skrives i media at man må ha betjening på plass på Fåvang før dette kan skje – her må det være noen som har misforstått noe – de fleste stasjoner i Norge som har togstopp for av og påstigning har ingen betjening, det er heller ikke betjening ved Ringebu stasjon, den forsvant for ca. 25 år siden.

Det man trenger er nye perronger for av og påstigning på Fåvang. Ringebu fikk en oppgradering for ikke mange år siden - og utfra den pågående debatten om brannstasjon, så sier ryktene at kommunen har kontakt med ett entreprenørselskap på Fåvang som står klare til bygge ny brannstasjon, kanskje de kunne bygge 500 m med plattform på Fåvang først? - jeg håper at BaneNor tar imot innspill fra ordføreren.

For at godstrafikken på jernbane skal ha mulighet til å overleve i den perioden Randklev brua repareres, må kapasiteten for godstog økes på Rørosbanen både med ruteleier og toglengder.

Norge er i den situasjonen at vi har få reine dieselstrekninger hvor det går godstog, slik at behovet for diesel lok er minimalt. Nå er dette snudd, behovet for diesel lok er stort – større en det selskapene har til disposisjon. BaneNor sitter på en del lok som benyttes ved større arbeider på sporet, disse bør stilles til rådighet for godsselskapene så lenge godstrafikken må gå over Røros. At det er for få diesel lok er det som kommer til å ramme godstrafikken mest i denne perioden.

Det fremkommer også i media at BaneNor ikke har penger til ett slikt prosjekt, AT det ikke finnes penger i BaneNor til ett slikt prosjekt kan ikke være rett – siden man akkurat har kjøpt eiendom i Sandvika for 600 millioner. Så pengene finnes i systemet – det spørs bare hvordan man vil bruke dem.

Det toget som lever farlig er OnRail sitt tog på Raumabanen, men her må BaneNor gå inn med støtte for de ekstra kostnadene OnRail får, ellers får vi plutselig 60 lastebiler ekstra i døgnet på E6 i Gudbrandsdalen. Og for Østerdalen vil økningen bli betydelig, om man ikke får opp kapasiteten på antall godstog og tilgjengelighet på diesellokomotiver.