Eg ser at eit fleirtalet i kommunestyret i Nord-Fron vil byggje eit framtidsretta helsehus for Vinstra, ved den videregåande skulen.

Den politiske debatten, dreide seg om den uavklarte situasjonen til dei to TIP-bygga ved skolen som ligg i området der det nå er i gangsatt en reguleringsplan. Nord-Fron kommune har bedt Oppland Fylkeskommune om ei avklaring før 30.april.

Ønsker kommunen at TIP blir nedlagt på Vinstra? Det var ein lite koseleg tilbakemelding dere ga til fylkeskommunen, spør du meg. Kommunen står på trappa å venter på at TIP-byggene blir revet... Eg meinte at det beste var å arbeide for at TIP skal bestå... «Det haster med nye helselokaler » uttaler ordfører Støstad. Det er vel ikkje lenge sidan Helsehuset vart opprusta både ute og inne.

Flotte legelokaler og tannlegesenter for midtdalen. Det er virkeleg rart at ikkje kommuna ville sikre seg tomta der Amundsen står i dag. Da har heile det arealet vore kommunalt. Nye boliger for psykiatri kunne vorte bygd der. Da har mange tjenester vorte samla på eit sted og ført til tryggheit og stabilitet.

Kåfor må helsehus byggjast? Kåfor må det byggjast tett innåt den vidaregående skulen? Det virke som det er om å gjera å finne opp krutet å berre skyte på....slik det ser og høyres ut så er det på tide å styrke bemanninga på Sundheim. Der er det behov for fleire hend som AP si, akkurat det tykkjer eg er på tide å ta på alvor.