- Du skjønner at de kommer ikke til å få gjennomslag, og de mener det nok ikke