Nord-Fron kommune og Tinde: - Det er på sin plass å belyse saken fra Tindes ståsted

foto
Bjarne Slapgard er styreleder i selskapet Tine eiendomsutvikling AS. Foto: Tor Larsen