Det samme gjelder for mitt vedkommende. Jeg har derfor saumfart programmene til partiene som stiller til valg i kommunen. Tvilen ble enda sterkere etter denne gjennomgangen!

Jeg har hele mitt voksne arbeidsliv jobbet for å forhindre at unge mennesker begynner å ruse seg – enten det er på illegale eller legale rusmidler. Som kommunepolitiker i to perioder var også eldreomsorg og skole viktige områder for meg å jobbe for. Nesten alle partiene forteller hva de skal jobbe for de neste fire årene. Programmene bærer preg av lovnader fra tidligere partiprogram, men ingen har oppfylt det de lovte tidligere. Det som også går igjen i programmene, er oppramsing av lovpålagte områder, men ingen forteller hvordan de vil gjøre dette.

Hvordan vil partiene hjelpe de som rammes av rus? Vil de sette av penger slik at de kan få hjelp når de er motivert? Hvordan skal de komme i kontakt med unge som ikke går på ungdomsklubben eller som blir introdusert for narkotika til eller fra ungdomsklubben?

De som er i kontakt med ungdom og voksne ungdommer, forteller om utstrakt bruk av illegale rusmidler på private fester. Jeg har også blitt fortalt at bare for noen år siden visste ungdommene hvor det ble brukt illegale rusmidler. I dag finnes dette over alt hvor ungdom fester. Hva vil de politiske partiene gjøre for å forhindre dette?

Vil f.eks. Høyre lokalt støtte moderpartiet som vil legalisere alle former for narkotika? Legalisering vil føre til økt misbruk og større utgifter for kommunene. Legaliseringsforkjemperne henviser til hvor vellykket legaliseringen i Portugal har vært. Sannheten er at de første årene etter legaliseringen, fikk mange hjelp i form av fast jobb og husvære. Etter 2005 hadde ikke Portugal økonomiske muligheter til å fortsette prosjektet og rusavhengige ble igjen overlatt til seg selv. I 2021 var narkotikadødsfallene på høyde med tallene i 2001 ifølge EUs narkotikabyrå (EMCDDA).

Hvordan vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet finansiere hjelpetiltak for rusavhengige - og finansiering av forebyggende tiltak?

Noen partier har ikke offentliggjort sitt partiprogram eller «gjemt» det så godt at det er vanskelig å finne! Andre har linker til partiet sentralt!

Jeg er ikke interessert i fine bilder av natur og mennesker i partiprogrammene. Jeg vil vite HVA partiene vil gjøre og HVORDAN de vil gjøre det. Hittil har jeg ikke funnet dette i noen av programmene!

Alternativet mitt blir antagelig «partiet» som heter «BLANKT»!

Godt valg!

Hallgeir Larsen

Velger og tidligere rusforebygger