Høyre ønsker i 2024 å ha høyere veibruksavgift for å øke pumpeprisen på diesel og bensin, å innføre nye avgifter på norsk kjøtt og meieriprodukt og avvikler momsfritaket på bøker. I tillegg kutter de i bevilgningene til fylkeskommunene som drifter tannhelsetilbudet vårt, videregående skoler og ferger og fylkesveier og vil øke prisen på SFO. Det kommer på toppen av at Høyre ønsker 3000 kroner i barnehagepris. I motsetning til Senterpartiet og Ap som vil ha 2000 kroner i sentrale strøk, og 1500 kroner i 189 distriktskommuner.

Venstre går også inn for høyere veibruksavgift for dyrere bensin og diesel, de vil også å gjøre maten dyrere gjennom økt moms på norsk kjøtt og de vil øke grensen for å motta pendlerfradrag fra 37 til 67 km daglig reisevei. Med sine andre kutt vil de forringe pendlerordningen tilbake til nivået under Solberg-regjeringen. Venstre vil også gjøre det dyrere for strøm og å fly gjennom avgiftsøkninger.

MDG ønsker i likhet med Høyre høyere veibruksavgift for dyrere bensin og diesel. De deler Venstres forslag om å øke momsen på norsk kjøtt og å kutte i pendlerfradraget. I tillegg vil de fjerne økningen Senterpartiet har fått gjennom i skattefrie satser for arbeidsfolk som bor på brakke eller pensjonat og langtransportsjåfører og øke trafikkforsikringsavgiften.

Denne enorme troen på avgiftsøkninger for å gjøre det vanskeligere for folk å spise norsk kjøtt og melk, å kjøre diesel- og bensinbil eller å ha tilgang til et større arbeidsmarked gjennom pendling er stikk i strid med Senterpartiets politikk. Vi har en politikk for hele Norge.

Derfor satser vi tungt på lavere arbeidsgiveravgift i distrikta, gratis halvdagsplass i SFO for 1-, 2- og 3-klassinger og halvert makspris på flyruter til og fra norske distrikt.

Vi kompenserer for økningen i CO2-avgiften gjennom å redusere veibruksavgiften og veibruksavgiften.

Det store behovet for kutt i klimagassutslippa blir ofte brukt som argument for de enorme avgiftsøkningene Høyre, Venstre og MDG vil innføre.

Istedenfor å straffe folk i hverdagen, mener vi at det er klokt å sette i gang med målrettede satsinger innen veitransport, industri, skipsfart og bygge- og anleggsplasser. Satsinger som gir store klimagassutslipp allerede i 2024.

For Senterpartiet har en politikk for kutt av utslipp, og bygging av hele Norge.

Bengt Fasteraune

Stortingsrepresentant for Oppland,

Fra Senterpartiet