Vi er gode på eldreomsorg i Sør-Fron. Vi er inne blant de hundre beste kommunene i landet når det gjelder å ta vare på våre eldre. Dette er svært positivt, og det er noe vi kan være stolte av. Noe som derimot bekymrer meg er at det ikke snakkes mer om de unge i kommunen vår. Dersom man studerer den siste ungdataundersøkelsen som ble gjennomført er det enkelte funn jeg finner direkte urovekkende.

I Sør-Fron er det 7 % som røyker ukentlig eller daglig. Det er nesten fire ganger så stor andel som i Oppland fylke og i hele Norge. Både for fylket, regionen og landet er tallet kun 2 %. Når det gjelder ukentlig eller daglig snusing er tallet for Sør-Fron 9 % mens tallet for både Oppland og Norge er 4 %. Når vi kommer til alkoholbruk viser det seg at hele 26 % av ungdomsskoleelevene i Sør-Fron har vært beruset på alkohol. I Oppland er andelen 14 % mens i landet for øvrig er andelen 12 %. Med andre ord ligger vi skremmende høyt når det gjelder alle de tre nevnte formene for rusmiddelbruk i ungdomsskolen. Da er det nærliggende å tro at utslagene ikke skyldes tilfeldigheter.

Det er innenfor rusmiddelbruk at funnene er aller mest oppsiktsvekkende for Sør-Fron. I tillegg ser vi at andelen som føler seg mobbet er høyere enn gjennomsnittet. Det er en betydelig mindre andel av ungdommen som er tilknyttet idrettslag enn ellers i landet, samtidig som andelen som trener minst en gang i uka er mindre.

Forskning viser en klar sammenheng mellom levevaner i ungdomsalder og fysisk og psykisk helse senere i livet. Helsevanene som etableres tidlig i livet påvirker også mulighetene til å lykkes i skolen og i arbeidslivet. I den forbindelse kan nevnes et annet funn fra ungdataundersøkelsen. I Sør-Fron er det bare 27 % av elevene som bruker en time eller mer på lekser og skolearbeid om dagen. Det er ikke stort mer enn halvparten så stor andel som i Oppland fylke og i Norge. I tillegg kunne vi lese i GD før jul at elever fra Sør-Fron er de som sliter mest i videregående skole i vårt område. Dette er svært skremmende, ikke minst for oss som søker videregående skole til høsten.

Høyre ønsker å se alt i sammenheng. Helseminister Bent Høie har uttalt at: ”Psykisk helse skal være en del av alle planer og kampanjer om fysisk aktivitet, kosthold, alkohol og tobakk.” Det viser seg at flere parallelle tiltak er det som gir best effekt. Høyre vil gjøre det enklere å ta gode helse– og livsstilsvalg. Blant annet er tobakkspakker og snusbokser gjort nøytrale. Dette er et tiltak som først og fremst har effekt overfor barn og unge. Høyre vil også samarbeide med frivillige aktører og organisasjoner i folkehelsearbeidet, og det jobbes for at man skal få mer fysisk aktivitet inn i skolen.

Det er viktig at man tenker helhetlig også lokalt når det gjelder levevaner og helse blant unge. Arbeidet ute i kommunene er av stor betydning, og resultatene i ungdataundersøkelsen viser at vi har en vei å gå innenfor dette feltet i Sør-Fron. Det er da jeg spør meg som hvem som tar tak i resultatene fra ungdataundersøkelsen i kommunen vår. Det er til dels snakk om svært oppsiktsvekkende funn. Hvordan jobbes det videre med dette? Er det noen som har som oppgave å se helhetlig på helsen og livskvaliteten til oss som er unge i Sør-Fron?

Vi skal sørge for at våre eldre har det bra. Samtidig må vi legge til rette for at ungdommene som vokser opp i kommunen er godt rustet både fysisk og psykisk til å møte voksenlivet.

Malin Øverjordet er 2. nestleder i Gudbrandsdalen, Unge Høyre. Foto: Privat