Uhaldbar rovviltsituasjon i Midt-Gudbrandsdal

foto