Utsett flytting og nedlegging av Granheim lungesjukehus