Debatt: - Kommunen er i ein økonomisk situasjon der ein må prioritere heilt andre formål enn by- og parkutvikling

foto