- Slipp oss til! Vi kan veldig mye, og vi kan lære enda mer

foto