Det er god grunn til å tenke over nettopp det innimellom.

Fordi det er et stort behov for å oppgradere det fysiske miljøet ved de 5 brannstasjonene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron ser en nå på flere alternativ for fremtidig stasjonsstruktur.

Ett av alternativene er å legge ned stasjonene i Fåvang og Sør-Fron. Senere kom et nytt forslag om å plassere en lett brannbil og 6 personer (reduksjon fra 8) i Sør-Fron, men nærmere kommunesenteret. Garderobeløsning, vasking av utstyr og øving blir da sammen med den nye stasjonen på Vinstra.

Arbeidet har vist at en felles brannstasjon – som i utgangspunktet er en interessant tanke – ikke er et alternativ på grunn av responstid. I tillegg er det slik at dersom stasjonen på Breivegen blir nedlagt, vil ingen fra Sør-Fron kunne delta i brannvesenet – også fordi responstiden blir for lang.

MGB er et viktig kommunesamarbeid, og stasjonene er tildelt ulike ansvarsområder. Eksempelvis har Breivegen tunellansvar for Hundorp- og Teigkamptunellen. Det gir god beredskap.

Jeg mener stasjonsstrukturen vi har i dag – med stasjoner i Skåbu, Vinstra, Breivegen, Ringebu og Fåvang - både er framtidsrettet og bærekraftig.

Det må tilrettelegges for gode og trygge arbeidsforhold, men det skulle da også bare mangle.

Jeg registrerer at arbeidet har skapt noe uro og grunnlag for spørsmål. Sentralt i arbeidet utover høsten blir å ta tak i det, informere og involvere godt, og få planlagt tiltakene som må gjennomføres. For vår del handler det om helt nødvendige tiltak på Breivegen.

17. august skal vi på befaring ved alle brannstasjoner, og ser fram til det.

Selv fikk jeg lære hva responstid handler om da vi fikk pipebrann i vinter. Fordi brannvesenet kunne rykke ut fra brannstasjonen på Breivegen var de på plass 15 minutter etter at jeg ringte. Rask responstid og solid lokalkunnskap betyr i slike situasjoner så å si alt.