Nå har den tidligere populære nestleder og statsråd Trond Giske vekket til live troen på at det kan være mulig å endre på Aps avsporing på hva som er viktig for «folk flest».

I motsetning til partilederen fremstår Giske som blid, jovial, tillitvekkende og engasjerende, noe som har ført til at Nidaros sosialdemokratiske forum er blitt Aps største lokallag. Lokallaget tar opp saker som engasjerer «vanlige folk» og «folk flest», for eksempel strømsaken. Dette har vært en torn i øyet på partiledelsen lenge og har nå toppet seg med at det foreslås å begrense representasjonen til Aps landsmøte slik at medlemmene teller i det fylket de bor, ikke i det lokallaget de er innmeldt i.

Dette prøver partiledelsen å bagatellisere, men realiteten er at andre fylker får større representasjon på landsmøtet, og det er jo der politikken fastlegges. Eller er det ikke der?

En konsekvens av vedtektsendringene bør jo da bli at stortingsrepresentanter heller ikke kan velges fra andre fylker (valgdistrikt) enn der de er folkeregistrert. I dag kan for eksempel en kandidat som har bodd hele sitt liv i Stavanger, velges til stortingsrepresentant for Finnmark.

Jeg har tro på at Giskes lokalparti med så mange medlemmer, og det blir stadig flere, kan vekke grasrota i Ap til å føre en politikk for «flest vanlige folk». Da må de begynne å ta beslutninger på områdene makspris på strøm, eldreomsorg, sykehus og samferdsel som gagner «vanlige folk», og ikke bare vurdere eller sette ned et utvalg.

Som ordtaket sier «når fanden ville at intet skulle skje, så nedsatte han en komite». Dette ser også ut til å være ledelsen i Aps strategi.