Sykehusstruktur og valg: - Nå må alt fokus bli rettet inn mot finansiering