- Meningsløse høye bensin- og dieselpriser, mener Carl I Hagen, 1ste kandidat for FrP i Oppland

foto