Det begynner de fleste å skjønne, med nyheter om ultraprosessert mat, tilsetningsstoffer, medikamentbruk og dyrehelse. Noe er annet er hvordan dette påvirker samfunnet rundt oss på lang sikt, en prosess som er godt i gang, og som kan komme og bite oss sjøl bak den dagen en skikkelig krise rammer oss.

Et tenkt – og ikke urealistisk - scenario:

1) Vi bryr oss ikke om HVOR maten kommer fra, vi spiser like gjerne importert lammekjøtt, poteter, løk og andre produkter vi er godt selvforsynt med i Norge.

2) Selvforsyningsgraden synker videre, den er allerede nede på 40%.

3) Antall bønder synker videre ned fordi de ikke for avsetning for produktene sine, eller får for dårlig betalt, det gjør det daglig. Gardsbruk blir liggende brakk, kulturlandskap gror igjen.

4) Næringsmiddelindustrien som foredler bondens varer forsvinner, fordi det ikke er etterspørsel etter varene og ikke råvarer tilgjengelig.

5) Andre arbeidsplasser i distriktene forsvinner fordi det blir færre kunder. (befolkningsnedgangen fortsetter og distriktene avfolkes).

6) Vi har ingen lokal matproduksjon igjen og er helt avhengig av import for å livnære oss.

7) Vi får en skikkelig internasjonal krise, verre enn pandemien, der alle land stopper eksport av mat, som gjør at vi mangler basisvarer.

Utopi? Svartmaling? Nei, mulig scenario, med klimakrise, krig, og pandemi her og nå.

Landbruket er selve bærebjelken i distriktene. Det leverer ikke bare kulturlandskap og prospektkort med grønne jorder og beitende dyr, de leverer arbeidskraft til reiseliv og industri, varer og tjenester til hyttefolk og handler på den lokale butikken.

Hvorfor er ikke du og jeg mer opptatt av dette? Fordi vi kun får beskjed om at pris er det eneste vi skal bry oss om? Fordi vi ikke lenger har et forhold til landbruket og hvor maten kommer fra? Før så hadde alle slektninger med gård og skjønte sammenhengen. Vi er totalt frakoblet matens opprinnelse og ser ikke konsekvensene av våre egne handlinger.

I tillegg er deler av reiselivet og det offentlige heller ikke opptatt av dette. Veldig få kommunepolitikere ser disse langsiktige konsekvensene og gjør noe med det. Et unntak er Røros kommune, som har vedtatt at 50% av maten kommunen kjøper inn skal være fra regionen.

Når dette temaet kommer opp, tenker mange: lokalmat = dyrt. En seiglivet myte. Ja, det er mange lokale spesialiteter av høg kvalitet som er, og skal være, høyt priset, men det finnes mange norske og lokale matvarer som ikke er dyrere. Når det gjelder poteter, gulrøtter, løk, kjøtt og flere andre varer koster det ikke mer å velge norsk framfor import.

Må vi ha en skikkelig krise før du, jeg og andre skjønner det store bildet?