I desember målte vi den dårligste markedsituasjon i Innlandet de siste 1,5 årene. Den ferske medlemsundersøkelsen for denne måneden ble avsluttet den 10. januar og viser at situasjonen ikke er særlig bedret fra desember.

Svakere situasjon og utsikter hos bedriftene

Bedriftene i Innlandet melder dårlig nytt. Kun 14 prosent (17 prosent ved desember målingen), sier markedssituasjonen er god, mens 30 prosent (29 prosent ved desember målingen), sier at det er en dårlig markedssituasjon. Markedsutsiktene for bedriftene i Innlandet er på et bunnpunkt. Kun 5 prosent (7 prosent ved desember målingen) av medlemsbedriftene vurderer denne som god, mot 50 prosent (56 prosent ved desember målingen) som vurderer markedsutsiktene som dårlig. De næringene som melder om den dårligste markedssituasjonen og markedsutsiktene finner vi i byggenæringen, reiseliv og handelsnæringen.

– Flere bransjer er spent på hvordan en strammere økonomi vil påvirke folks evne til å bygge, reise, gå ut og spise, eller unne seg et hotellopphold. Alle må spare, og det får konsekvenser for bedriftene. Det er en trend at man kutter mer i varekonsumet enn i tjenestekonsumet i trangere økonomiske tider, noe som enkelte næringer kjenner mer enn andre, sier Kristiansen.

Sterk kostnadsvekst

83 prosent av NHO-bedriftene i Innlandet oppgir at kostnadsveksten er unormalt høy, og 9 av 10 venter svekkelse i driftsresultatet fremover.

– Vinteren er tøff med høye strømkostnader, renteøkninger og økte varepriser. Fremtidsutsiktene har nå holdt seg stabilt svake i fire måneder på rad, sier Kristiansen.

Bare 1 av 5 søkte om strømstøtte

Kun 1 av 5 av NHO Innlandets medlemsbedrifter har søkt om strømstøtte. 70 prosent av disse kvalifiserte ikke. 14 prosent sier at søknadsprosessen var for krevende.

– Dette viser at strømstøtteordningen ikke treffer bedriftene slik som regjeringen ønsket. Flere av NHO Innlandet sine bedrifter er frustrerte og bekymret. Mange forteller oss at de er redde for konsekvensene de skyhøye strømprisene får for bedriftene og deres ansatte, sier Kristiansen, og legger til:

– NHO har videreformidlet til regjeringen de tilbakemeldingene vi har fått fra bedriftene om at ordningen må justeres så flere blir omfattet. Det kan handle om hvordan man beregner strømintensitet eller utnytter handlingsrommet i statsstøttereglene. Det bør heller ikke være noen absolutt utbyttebegrensing, for bedriftene trenger utbytte for å betale formuesskatt og lønn til ansatte. Vi håper det kan komme flere tilbud om fastpris fremover som gir bedriftene forutsigbarhet, men akkurat nå får vi daglig tilbakemeldinger fra medlemmene våre som sier at tilbudene ikke treffer og ikke gir levelige priser. Strømstøtten til bedriftene må forlenges, forbedres og forenkles, avslutter Kristiansen.