Vi er folk i forskjellige aldre, med forskjellige erfaringer og bakgrunner. Felles for oss alle, er at vi alle er utrolig viktige for demokratiet.

Vi unge som stiller til valg er også en viktig del av demokratiet, fordi vi representerer en betydelig del av befolkningen. Vår deltakelse sikrer derfor en mer representativ politisk arena, og en bredere demokratisk prosess i beslutninger som skal tas. Vi har ideer, perspektiver og nyanser som kan bidra til mer helhetlige beslutninger, som tar hensyn til både nåværende og fremtidige generasjoners behov. Vi er også mer knyttet opp mot dagsaktuelle problemer og utfordringer, som klimaendringer, teknologisk utvikling og sosiale endringer. Derfor er det viktig at vi også kommer inn i kommunestyrene, slik at vi kan være med på å påvirke hvordan lokalsamfunnet skal være.

En inkludering av oss unge kan også bidra til at flere unge blir inspirert til å engasjere seg politisk. Ungt politisk engasjement er nødvendig. Vi er viktige forsvarere av fremtidens demokrati – uten oss dør demokratiet ut.

Det er ikke bare de unge og nye som skal inn i kommunestyrene. Det trengs selvsagt en sunn balanse mellom de unge og nye, og de mer erfarne. Det er noen som har tråkket opp veien før oss, og det skal vi ikke ta for gitt. Vi har mye å lære av hverandre, og et bredt aldersspenn fører til gode politiske beslutninger.

Bruk stemmeretten 11. september! Du kan også være en viktig bidragsyter til at unge kommer inn i kommunestyrene ved å sette et kryss foran unge kandidater.

Linn Anita Moastuen, kandidat for Ringebu Ap