Kommunalt eierskap og privat eiendomsutvikling: - Reiser mange prinsipielle spørsmål

foto