Nøkkelen til å lykkast er tett og godt samarbeid med og mellom lokalmiljø, kommunar, regionar, næringsliv og organisasjonar.

foto