- Ordførerkandidat Melgårdshagen er lokket inn i en honningfelle av sine sentrale Venstre-politikere og legaliseringsbevegelsen

foto