- Folk skal presses til å kvitte seg med driftssikre, trofaste biler, for så å måtte låne til over pipa

foto