Fylkestinget vedtok høsten 2022 å avvikle eierskapet i Ringebu folkehøgskole etter skoleåret 2023/2024, men de var åpne for ny vurdering dersom skolen ikke klarte å skaffe andre eiere.

Ringebu og Østre Toten kommune, ved ordfører Arne Fossmo og Bror Helgestad har kjempet for å beholde folkehøgskolene. Dette er viktig offentlige arbeidsplasser og det er viktig for de elevene som ønsker et slik skoletilbud.

Etter et møte på Ringebu folkehøgskole med rektor Rolf Joar Stokke, og ordfører Arne Fossmo så sier AP sin fylkesordførerkandidat Thomas Breen at denne ballen skal legges død. Budsjettmøte i september vil sørge for at Ringebu folkehøgskole skal bestå med fylkeskommunalt eierskap. Det er ingen skam å snu på tidligere vedtak. En ny fylkesordførerkandidat fra AP som ser verdiene av å beholde folkehøgskoler i distriktene er meget gledelig for ledelsen, ansatte og ikke minst for Ringebu kommune.