Samlet ordførerflokk vil at Vg2 Helsefagarbeider skal startes selv med få søkere: - En av de viktigste utdanningene i vår region

foto