Varsko til Nortura og gratulerer til Nord-Gudbrandsdal med nytt slakteri