Leder i Dølen 10. november 2016

"Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale".

Disse ordene fra Norges grunnlov virker ekstra viktige etter valget i USA tirsdag. Mange i Norge fikk et aldri så lite sjokk i morgentimene, da nyheten om Donald Trumps valgseier kom. Det er forståelig – for det første er han den amerikanske presidenten som i holdninger og lovnader har vært fjernest fra hva vi står for; uavhengig av politiske farger. For det andre vil han være den første amerikanske presidenten uten verken politisk eller militær bakgrunn.

Når så mange millioner amerikanere likevel velger å la stemma gå til Trump har det flere årsaker. Noen sier det er fordi han stilte opp mot ei kvinne. Noen sier det er nettopp fordi han ikke er politiker. Begge deler kan være rett. Men det er også en viktig ting til. Der kommer vi tilbake til paragraf 100. Ytringsfrihet. Det er lett å glemme at frihet til ytring også rommer mer. Ikke bare det vi har lov til å si, men også det vi har lov til å bli opplyst om – det vi kan tilegne oss av kunnskap om verden omkring oss, for å kunne ta et godt og velbegrunna valg i et demokrati.

En av de viktigste pillarene i demokratiet står nettopp på denne friheten. Opplyste borgere skal ta opplyste valg.

Valget i USA viser oss et tidsskille. Det er det første presidentvalget som virkelig har tatt steget inn i Facebook/Twitter-alderen, og det første der mange bruker sosiale medier som sin inngangsplattform til nyheter. Folk har mye informasjon, de har telefonen i lomma, de får oppdateringer om valgkampen 24/7. Men de får også bare de nyhetene algoritmene til Marc Zuckerberg mener de vil like. De får ikke vite hva andre mener om saken.

La oss sørge for at den lokale debatten foregår synlig og på en plattform der meninger kan brytes. Ikke der meninger blir fyra opp av andre som mener det samme. Det er vårt demokrati det gjelder også. Vi kan ikke la en av de viktigste pillarene sige ned i ei gjørme av facebookalgoritmer og korte tankerekker på 140 ord.